Previous Frame
Next Frame
 • Peter Zimmermann – Stickerwand, Galerie Nagel Draxler, Köln 2022

  Stickerwand, Galerie Nagel Draxler, Köln 2022

 • Peter Zimmermann – Stickerwand, Galerie Nagel Draxler, Köln 2022

  Stickerwand, Galerie Nagel Draxler, Köln 2022

 • Peter Zimmermann – Leopold Hoesch Museum Düren 2019

  Leopold Hoesch Museum Düren 2019

 • Peter Zimmermann – Leopold Hoesch Museum Düren 2019

  Leopold Hoesch Museum Düren 2019

 • Peter Zimmermann – Galerie Sindelfingen 2019

  Galerie Sindelfingen 2019

 • Peter Zimmermann – Galerie Sindelfingen 2019

  Galerie Sindelfingen 2019

 • Peter Zimmermann – Galerie Sindelfingen 2019

  Galerie Sindelfingen 2019

 • Peter Zimmermann – Galerie Sindelfingen 2019

  Galerie Sindelfingen 2019

 • Peter Zimmermann – Galerie Sindelfingen 2019

  Galerie Sindelfingen 2019

 • Peter Zimmermann – fett wo schö, 2015, 120 x 300 cm, stickers on wall.

  fett wo schö, 2015, 120 x 300 cm, stickers on wall.

 • Peter Zimmermann – fett wo schö, 2015, 120 x 300 cm, stickers on wall (detail 1)

  fett wo schö, 2015, 120 x 300 cm, stickers on wall (detail 1)

 • Peter Zimmermann – Stickerwand, Galerie Nagel Draxler, Köln 2022

  Stickerwand, Galerie Nagel Draxler, Köln 2022

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -