Previous Frame
Next Frame
 • Peter Zimmermann – tonga, 2016, 80 x 60 cm, epoxy resin on canvas

  tonga, 2016, 80 x 60 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – milk1, 2017, 180 x 130 cm, epoxy resin on canvas

  milk1, 2017, 180 x 130 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – milk2, 2017, 180 x 130 cm, epoxy resin on canvas

  milk2, 2017, 180 x 130 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – salt, 2017, 80 x 60 cm, epoxy resin on canvas

  salt, 2017, 80 x 60 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – fume, 2017, 90 x 70 cm, epoxy resin on canvas

  fume, 2017, 90 x 70 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – sting, 2017, 90 x 70 cm, epoxy resin on canvas

  sting, 2017, 90 x 70 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – lostfound, 2018, 100 x 80 cm, epoxy resin on canvas

  lostfound, 2018, 100 x 80 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – 4leaves, 2018, 150 x 110, epoxy resin on canvas

  4leaves, 2018, 150 x 110, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – java, 2017 150 x 110 cm, epoxy resin on canvas

  java, 2017 150 x 110 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – tulips, 2018, 90 x 70, epoxy resin on canvas

  tulips, 2018, 90 x 70, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – soda, 2017, 120 x 100 cm, epoxy resin on canvas

  soda, 2017, 120 x 100 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – tiva, 2016, 80 x 60 cm, epoxy resin on canvas

  tiva, 2016, 80 x 60 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – suva, 2016, 180 x 130 cm, epoxy resin on canvas

  suva, 2016, 180 x 130 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – porcelain I, 2016, 80 x 60 cm, epoxy rasin on canvas

  porcelain I, 2016, 80 x 60 cm, epoxy rasin on canvas

 • Peter Zimmermann – porcelain I, 2016, 80 x 60 cm, epoxy rasin on canvas

  porcelain I, 2016, 80 x 60 cm, epoxy rasin on canvas

 • Peter Zimmermann – porcelain I, detail, 2016, 80 x 60 cm, epoxy on rasin

  porcelain I, detail, 2016, 80 x 60 cm, epoxy on rasin

 • Peter Zimmermann – ovo, 2016, 150 x 110 cm, epoxy resin on canvas

  ovo, 2016, 150 x 110 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – maya, 2016, 160 x 250 cm, epoxy resin on canvas

  maya, 2016, 160 x 250 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – winter, detail, 2016, 160 x 250 cm, epoxy resin on canvas

  winter, detail, 2016, 160 x 250 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – winter, detail, 2016, 160 x 250 cm, epoxy resin on canvas

  winter, detail, 2016, 160 x 250 cm, epoxy resin on canvas

 • Peter Zimmermann – installation view, pool, Museum Otterndorf, 2016

  installation view, pool, Museum Otterndorf, 2016

 • Peter Zimmermann – installation view, pool, Museum Otterndorf, 2016

  installation view, pool, Museum Otterndorf, 2016

 • Peter Zimmermann – Installationsansicht, pool, Museum Otterndorf, 2016

  Installationsansicht, pool, Museum Otterndorf, 2016

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -