Previous Frame
Next Frame
 • Peter Zimmermann – o.T., 2020, Epoxidharz auf Leinwand, 100 x 80 cm

  o.T., 2020, Epoxidharz auf Leinwand, 100 x 80 cm

 • Peter Zimmermann – delphi, 2020, 100 x 200 cm, Epoxidharz auf Leinwand

  delphi, 2020, 100 x 200 cm, Epoxidharz auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – green glas, 2019, 200 x 300 cm, Epoxidharz auf Leinwand (Installationsansicht)

  green glas, 2019, 200 x 300 cm, Epoxidharz auf Leinwand (Installationsansicht)

 • Peter Zimmermann – torrent, 2017, 600 x 260 cm, Epoxidharz auf Alu Wabenplatte

  torrent, 2017, 600 x 260 cm, Epoxidharz auf Alu Wabenplatte

 • Peter Zimmermann – torrent, 2017 (installation view)

  torrent, 2017 (installation view)

 • Peter Zimmermann – sequence, 2017, 160 x 250 cm, Epoxid auf Leinwand

  sequence, 2017, 160 x 250 cm, Epoxid auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – magazin, 2017, 200 x 300 cm, Epoxidharz auf Leinwand

  magazin, 2017, 200 x 300 cm, Epoxidharz auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – boa, 2017, 80 x 60 cm, Epoxid auf Leinwand

  boa, 2017, 80 x 60 cm, Epoxid auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – (E) boa, 2017 (Detail)

  (E) boa, 2017 (Detail)

 • Peter Zimmermann – black gate, 2017, 180 x 130 cm, Epoxid auf Leinwand

  black gate, 2017, 180 x 130 cm, Epoxid auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – tunnel, 2016, 100 x 200 cm, Epoxidharz auf Leinwand

  tunnel, 2016, 100 x 200 cm, Epoxidharz auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – scala, 2018, 150 x 120, Epoxidharz auf Leinwand

  scala, 2018, 150 x 120, Epoxidharz auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – plateau, 2017, 200 x 145 cm, Epoxid auf Leinwand

  plateau, 2017, 200 x 145 cm, Epoxid auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – cyclo, 2017 80 x 60 cm, Epoxydharz auf Leinwand

  cyclo, 2017 80 x 60 cm, Epoxydharz auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – Galerie Perrotin, 2006 (Installationsansicht)

  Galerie Perrotin, 2006 (Installationsansicht)

 • Peter Zimmermann – Capas de Gelatina, CAC Malaga, 2006 (Installationsansicht)

  Capas de Gelatina, CAC Malaga, 2006 (Installationsansicht)

 • Peter Zimmermann – helio, 2013, 200 x 300 cm, Epoxid auf Leinwand

  helio, 2013, 200 x 300 cm, Epoxid auf Leinwand

 • Peter Zimmermann – mojo, 2013, 200 x 300 cm, Epoxid auf Leinwand

  mojo, 2013, 200 x 300 cm, Epoxid auf Leinwand

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -